Radiostanice, antény, příslušenství

 Nejprodávanější z našeho sortimentu jsou radiostanice bez nutnosti povolení, tedy radiostanice které jsou schváleny k provozu EU a nevyžadují žádnou registraci ani ohlašovací povinnost. Mezi tyto radiostanice patří CB (občanské radiostanice) hojně rozšířené především v kamionové dopravě (kanál 10). Tyto radiostanice disponují 4Watty výkonu v pásmu 27MHz což zaručuje celkem solidní dosah.

Antény


Anténa je nedílnou součástí každé radiostanice. Výběru antény věnujte velkou pozornost !!
Rozdělení antén : stacionární (domovní)  - střešní
                                                              - balkónové

                           mobilní                        - pevné
                                                              - magnetické
Anténa má 95 procentní  podíl na kvalitě vysílání a dosahu. Dnes není nutné u nových antén takzvané naladění, nebo každá nová anténa je z továrny předladěna. Stáří antény přes čtyři roky (hlavně mobilní) má vliv na účinnost vysílání i příjmu. Pokud se kvalita, především vysílání výrazně zhorší, je potřeba přeměřit psw - metrem anténu.

Měření odhalí vady a už vysílačky, tak i antény a jejího přívodu.To platí pro všechny druhy radiostanic i pásem.


Dosah těchto stanic se liší podle členitosti terénu a druhu použité antény. Čím je anténa větší tím bude i větší dosah. Pokud budou spolu komunikovat dvě stacionární antény např. lambda ½ délky cca 5,5 m v otevřené krajině bude dosah třeba i 100km. Pokud budou pracovat v členitém terénu, bude dosah 10 - 20km. Nemalí podíl na kvalitě spojení má i  elektromagnetický smog (různé průmyslové rušení atd.) který může spojení i zcela znemožnit. To samé platí i pro ostatní druhy antén např. dvě mobilní antény délky cca1,5m v otevřeném terénu budou mít dosah cca 50 i více km, ale ve městě cca 1 - 2 km. A nejhůře s dosahem jsou na tom ruční radiostanice kde se dosah bude pohybovat max. cca do5km. Na dosah působí mnoho faktorů které mohou spojení jak zlepšit tak i zhoršit.   

 Poslední dobou jsou oblíbené tzv. PMR radiostanice. Tyto radiostanice se vyrábějí především v ručním provedení, proto jsou vhodné pro sportovní aktivity (lyžování, horolezectví atd). Pracují v pásmu 430MHz s malým výkonem v řádech mW. To jim ale neubírá na použitelnosti. V tomto pásmu mají radiostanice dosah několik kilometrů i s tak malým výkonem. Prodávají se většinou v setu po dvou kusech včetně stolní nabíječky a akumulátorů.

Další kategorií jsou radiostanice amatérské, profesionální, letecké atd. Ty pracují ve zcela odlišných režimech a na jejich používání je potřeba povolení, radioamatérské povolení nebo průkaz operátora radiových stanic.
                                                           

 Příslušenství                       


   Najdete u nás antény a příslušenství všeho druhu pro každou z kategorií.